jueves, 18 de diciembre de 2008

Saantaa Klaaus

Kuidaado estaas fiestaas si vaais aa Kaan Kebastiáán, ke aa Saantaa Klaaus, se le estáán kaayendo las kaajaas empaaketaadaas kon los obsekios naavideños, komo estaa de laa foto, en laa plaayaa de Kros, justo encimaa del Kursaal.
Ké kosaa.

No hay comentarios: